Klinik Psixologiya Kursu-Azərbaycan Bakıda

by Mister Admin

Beynəlxalq Tedris və Elmin İnkişafı Akademiyası-Klinik Psixologiya Kursu

Məqsəd, tələbələrin klinik psixologiya sahəsində yeni bir peşəkar fəaliyyət növü üçün zəruri olan peşəkar səriştələrini inkişaf etdirməkdir.

 Tədris planının əsas fənləri:

Psixofiziologiyanın əsasları;

Tibbi Genetikanın əsasları;

Neyropsixologiya. Nöropsikoloji diaqnostika;

Psixiatriya;

Narkoloji;

Xüsusi Psixologiya;

Xüsusi pedaqogika;

Patopsixoloji diaqnostika və müayinə;

Pediatrik patopsixologiya;

Psixosomatika;

Psixoloji məsləhət və psixoterapiya.

Baküda telefon:WhatsApp:   (+994 50)-591-86-88   /(+994 50) 410-76-98

Whatsapp:(+994 55)-955-38-59
(+994 12) 561-66-25

webnetturkey@gmail.com

Facebook address:  https://www.facebook.com/zahid.aliyev.520

You may also like