Beynəlxalq Tedris və Elmin İnkişafı Akademiyası-Psixologiya Kursu​

by Mister Admin

Beynəlxalq Tedris və Elmin İnkişafı Akademiyası-Psixologiya Kursu

Umumi Psixologiya Kursu

Ümumi psixologiya nəzəri və eksperimental psixoloji tədqiqatları ümumiləşdirən, psixoloji bilikləri birləşdirən, psixologiyanın ən ümumi psixoloji qanunlarını, nəzəri prinsiplərini və metodlarını, onun əsas konsepsiyalarını və mövcud vəziyyətini və tarixi inkişafını öyrənən psixologiyanın bir hissəsidir. Ümumi psixologiya sahəsində aparılan tədqiqatların nəticələri psixoloji elmin bütün sahələrinin təməl əsasını təşkil edir. Ümumi psixologiya digər elmlər üçün vacibdir: fəlsəfə, sosiologiya, fiziologiya, dilçilik, pedaqogika, sənətşünaslıq, hüquqşünaslıq.

 

Ümumi psixologiya kursu təliminin nəzəri hissəsi konkret tematik bölmələrin, müasir psixoloji tədqiqat sahələrinin, psixologiya tarixinin, psixologiyanın metodoloji əsaslarının və problemlərinin dərindən öyrənilməsini əhatə edir.

 

Kurs təlimin praktik hissəsi müasir tədqiqat işləri, tədris və praktik fəaliyyət metodlarının inkişafını əhatə edir.

 

Ümumi psixologiyanın mövzusu həm konkret şəxsin psixikası və zehni hadisələri, həm də qruplarda və kollektivlərdə müşahidə olunan zehni hadisələrdir

 

Ümumi psixologiya kursunun vəzifəsi zehni hadisələrin öyrənilməsidir.

 

Ümumi psixologiya aşağıdakı psixi prosesləri araşdırır

Bu sertifikatlaşdırma kursu, fərdin əsas psixoloji proseslərinə yönəlmiş psixologiyaya hərtərəfli bir giriş təqdim edir. Tədris olunan psixologiya fənləri, insanların təcrübələri və davranışları barədə anlayışlarınızı genişləndirməyinizə və buna əsaslanaraq düşüncə stimullarının və peşəkar kontekstiniz üçün yeni perspektivlərin inkişafında sizə dəstək olmağı hədəfləyir.

 

 

Psixologiyaya  Kusu  Giriş

  1. Psixologiya tarixi.
  2. Psixologiyanın əsas inkişaf mərhələləri.
  3. Dünayada psixologiyanın inkişafı.
  4. Psixologiyada əsas istiqamətlər.
  5. Psixologiyanın bir elm kimi tərifi.
  6. Psixologiyanın qolları.
  7. Psixika anlayışı.
  8. İnsan psixikasının quruluşu.
  9. Əsas psixoloji tədqiqat metodları.

Məqsədlər və faydalar

Psixologiya insan təcrübəsi və davranışı haqqında elmdir. Bu CAS-da, diqqət fərd üzərindədir. İnsanların əsas psixoloji prosesləri və davranış inkişafındakı funksiyaları izah olunur.

Psixologiya, alt fənlər və tətbiq sahələri ilə tanış olacaqsınız.

Fərqli psixologiya sahələrindən konsepsiyalar ötürür və gündəlik və peşə həyatı ilə əlaqələndiririk.

Yaşıdlarla məsləhətləşmələrin bir hissəsi olaraq, peşəkar kontekstdən ötürülən psixoloji məlumatları öz suallarınızla birləşdirir və praktik biliklərə çevirirsiniz.

Özünüzü səmərəliliyiniz və peşəkar problemlərlə həll yönümlü davranışınız təşviq olunur.

İştirakçıların peşəkar təcrübələri faydalı şəkildə əks olunur.

Psixologiyanı öyrenmek herkese faydalı ola biler. Aşağıda bezi psizxologiyanı öyrenmesi vacib qrupular gösterilmişdir.

İşə xüsusi mütəxəssis bacarıqları çərçivəsində daha çox psixoloji nitəlik qazanmaq istəyən hər kəs.

Psixololoqlar,Menecerlər,İnsan resursları sahəsində çalışan insanlar,Hekimler,İş adamları,Tibbde çalışan insanlar.Tedris sahesinde çalışanlar ve saire.

Aşağıda çox qısa nümune olaraq öyretdiyimiz bezi bölüm ve detallar.

Müasir psixologiya

Hisslər və duyğular

Praktik psixodiaqnostika

Şəxsiyyət psixologiyasının əsas nəzəriyyələri

Hiss və qavrayış

Psixi pozğunluqlar

Düşüncə və zəka

Psixoterapiya

Yaddaş və mnemonika

Psixologiyanın predmeti

Psixika və şüur

Psixologiyanın tədqiqat metodları

Xarakter

Qabiliyyət

Diqqət

Şəxsiyyətin tətbiqi metodlari.

Ünsiyyət və onun xarakteristikası

Hisslər.

Emosional hallar

Psixologiyada şəxsiyyət problemi

Şəxsiyyətin mənlik şüuru

Duyğu, qavrayış, hafizə

Təxəyyül və yaradıcılıq

Təfəkkür və temperament və s.

WhatsApp:   +994506838074
(+994 50) 683-80-74
(+994 12) 561-66-25

 

office@iesd-academy.com

webnetturkey@gmail.com

 

Məqsəd, tələbələrin klinik psixologiya sahəsində yeni bir peşəkar fəaliyyət növü üçün zəruri olan peşəkar səriştələrini inkişaf etdirməkdir.

 

Tədris planının əsas fənləri:

Psixofiziologiyanın əsasları;

Tibbi Genetikanın əsasları;

Neyropsixologiya. Nöropsikoloji diaqnostika;

Psixiatriya;

Narkoloji;

Xüsusi Psixologiya;

Xüsusi pedaqogika;

Patopsixoloji diaqnostika və müayinə;

Pediatrik patopsixologiya;

Psixosomatika;

Psixoloji məsləhət və psixoterapiya.

Uşaq Psixologiyası Kursu (Nəzəriyyə+Təcrübə)!
Çoxsaylı müraciətləri nəzərə alaraq, NƏZƏRİ və PRAKTİK hissədən ibarət “Uşaq psixologiyası” kursuna yenidən start veririk!

Kursa qatılaraq qeyd olunan modullar haqqında həm nəzəri biliklər əldə edəcək, həm də təcrübə yönümlü məşğələlərdə iştirak edəcəksiniz:

* Hamiləlik dövrü uşaq psixologiyası;
* Güvənli bağlanma tipi;
* Z.Freyd nəzəriyyəsinə əsasən psixoseksual inkişaf mərhələləri;
* Məktəbəqədər və məktəb dövrü;
* Yeniyetməlik dövrü;
* Diqqət əksikliyi və hiperaktivlik;
* Davranış pozuntuları və yaranma səbəbləri;
* Tualet vərdişinin aşılanması; Enurez və enkoprez;
* Ümumi inkişaf pozuntuları;
* Ailə modelləri və uşaq inkişafına təsiri;
* Ünsiyyət pozuntuları;
* Aqressiya, təşviş pozuntuları (Qorxular, fobiya, mutizm)
* Sərbəst öyrənmə pozuntusu (Disleksiya, disqrafiya, diskalkulasiya)

 

►”Uşaq psixoterapiyası və psixokorreksiyası” kursu 
►”Yeniyetmə psixologiyası” kursu 
►”Art terapiya” kursu

►”Klinik Psixologiya”
► “Peşəkar psixoterapevtlik” kursu
► “Drama terapiya – qrup” təcrübə
►”Oyun terapiyası – nəzəriyyə” 
►”Ekstremal şəraitdə psixologiya”kursu

 

Ailə psixologiyası, ailə kimi xüsusi və çox vacib bir quruluşda baş verən ailə münasibətləri psixologiyasının proseslərini, mexanizmlərini və qanunauyğunluqlarını araşdıran müasir psixoloji elmin bir istiqamətidir. Bir şəxsin doğulub böyüdüyü ailə və müstəqil olaraq yaratdığı ailə, bu və ya digər şəkildə həyatının əhəmiyyətli bir sahəsini təşkil edir. Araşdırmalar göstərir ki, ailə və ailə münasibətlərindən məmnun olmaq insanın ümumiyyətlə öz həyatından məmnun qalmasına təsir göstərir.

AİLƏ PSİKOLOQUNUN HƏLL PROBLEMLƏRİNİN HƏLL EDİLMƏSİNƏ NƏ KİMİ KÖMƏYİ VAR?
İstiqamət – ailənin psixologiyasının öyrənilməsi hər kəs üçün bir sıra əhəmiyyətli üstünlüklərə malikdir. Ailə psixologiyası, ailə həyatı və ailə münasibətləri sahəsində ixtisaslı mütəxəssis olduqdan sonra bir sıra müxtəlif mövzularda ailələrə psixoloji yardım göstərə biləcəksiniz:

valideynlər və müxtəlif yaşdakı uşaqlar arasındakı münasibətlərdə problemlər;
bütün ailə üzvləri arasında ailə münaqişələri və ailə münaqişələri;
ailə münasibətlərindən narazılıq;
evlilikdə zina;
boşanma (boşanmalara fərdi yardımın göstərilməsi, boşanan ər-arvadlar üçün ortaq nikah psixoloji məsləhətləşmələri, həmçinin boşanmadan təsirlənən uşaqlara və digər ailə üzvlərinə psixoloji yardım göstərmək).
Dünya statistikası göstərir ki, bütün nikahların yarısı boşanma ilə nəticələnir, səbəblər – evlilikdən narazılıq, məyusluq, uzlaşa bilməmək, tez-tez ailə münaqişələri və s.). Çox vaxt, ər-arvad ortaya çıxan problemə fərqli baxmalarına, bir-birlərinin fikirlərini və istəklərini eşitmələrinə və birlikdə çıxış yolu tapmalarına, ortaya çıxan həyat yoldaşları arasındakı qarşıdurmaları həll etmələrinə kömək edəcək bir ailə psixoloqundan kifayət qədər ixtisaslı kömək almırlar.

Üstəlik ailə və ailə həyatı psixologiyasını öyrənmək, yaxınlarınızla münasibətlərinizi daha təsirli qurmağa, ailənizdə baş verənləri anlamağa və mümkün problem və çətinlikləri həll etməyə imkan verəcəkdir.

İnstitutumuzun ailə psixologiyası istiqamətində təqdim etdiyi təlim proqramları yalnız ailə psixologiyasının nəzəri əsaslarını öyrənməyə deyil, həm də ailə ilə psixoloji işin effektiv praktik metod və üsullarına yiyələnməyə imkan verəcəkdir.

Kurs tələbələrin “Yeniyetmənin psixologiyası” kursu haqqında bütöv bir anlayış əldə etmələri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu kurs gənclik dövründə insanın inkişaf qanunauyğunluqlarını araşdırır. Kurs tələbələrin insan inkişafı, onların elmi dünyagörüşünün formalaşması, problemlərini və bir yeniyetmənin şəxsiyyətinin formalaşması ideyasının inkişaf vəziyyətini dərk etməsi barədə psixoloji biliklərini genişləndirmək və dərinləşdirmək məqsədi daşıyır. .

Mövzular:
1. Yeniyetmənin şərtləri və həyat tərzi.
2. Yeniyetmənin ünsiyyətinin xüsusiyyətləri.
3. Yetkinlik dövründə bilişsel dəyişikliklər.
4. Yetkinlik dövründə fiziki inkişaf.
5. Gəncliyin şəxsiyyəti.
6. Yeniyetmələrdə psixopatiya və vurğu.
7. Yeniyetmələr üçün psixoloji dəstəyin əsasları.

Açar sözlər: yetkinlik, özünüdərketmə, mücərrəd düşüncə, öz düşüncəsi, özünə hörmət, ünsiyyət, xarakter vurğulamaq, fərdi inkişaf.

Uluslararası Eğitim ve Bilimsel Gelişim Akademisi

Gelişmekte olan dünyamızda eğitim toplumun en önemli temel yapı taşlarından biridir.

Bünyemizde bulunan profesyonel bilim insanlarıyla seminer ve eğitimler vermekteyiz.

Eğitimenlerimizden sayın Zahid Budaqlı hocamızla senelerden gelen toplanmış bilgi ve tecrübeleri öğrencilerimize en iyi şekilde aktarmaktan kıvanç duymaktadır.

Zahid Budaqli aynı zamanda bilimsel araştırmalar, bilimsel keşifler ve yeni uluslararası projelerle uluslararası düzeyde çalışmış ve çalışmaya devam etmektedir. 5 farklı bilim dalında yaklaşık 15 keşfi vardır. Azerbaycan Cumhuriyeti Telif Hakkı Ajansı’ndan 20 bilimsel eser için bir telif hakkı belgesi aldı. En ilginç keşifleri ve yenilikleri, parapsikolojinin modern bilimde uygulanması ile ilgilidir. Bunlara psikoloji, sosyal psikoloji, ekoloji, sismoloji, biyoloji, astronomi ve tıp dahildir. Bu bilimsel çalışmalar ve uluslararası projeler hakkında bilgi web sitemizin özel bölümlerinde bulabilirsiniz.

Zahid Budaqli, Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Felsefe, Hukuk ve Sosyoloji Enstitüsü’nde Sosyal Psikoloji alanında doktora öğrencisidir.

Zahid Budaqlı eğitim verdiyi ilim dalları parapsikoloji, psikoloji, bioenerji, metafizik ve saire bölümlerde eğitim vermektedir.

Gayemiz tüm öğrencilerimize verilebilecek en iyi eğitimi vermek onların başarılarına şahit olmaktır.

Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. – Platon.

You may also like