Uşaq Psixologiyası

by Mister Admin

Uşaq Psixologiyası Kursu (Nəzəriyyə+Təcrübə)!
Çoxsaylı müraciətləri nəzərə alaraq, NƏZƏRİ və PRAKTİK hissədən ibarət “Uşaq psixologiyası” kursuna yenidən start veririk!

Kursa qatılaraq qeyd olunan modullar haqqında həm nəzəri biliklər əldə edəcək, həm də təcrübə yönümlü məşğələlərdə iştirak edəcəksiniz:

* Hamiləlik dövrü uşaq psixologiyası;
* Güvənli bağlanma tipi;
* Z.Freyd nəzəriyyəsinə əsasən psixoseksual inkişaf mərhələləri;
* Məktəbəqədər və məktəb dövrü;
* Yeniyetməlik dövrü;
* Diqqət əksikliyi və hiperaktivlik;
* Davranış pozuntuları və yaranma səbəbləri;
* Tualet vərdişinin aşılanması; Enurez və enkoprez;
* Ümumi inkişaf pozuntuları;
* Ailə modelləri və uşaq inkişafına təsiri;
* Ünsiyyət pozuntuları;
* Aqressiya, təşviş pozuntuları (Qorxular, fobiya, mutizm)
* Sərbəst öyrənmə pozuntusu (Disleksiya, disqrafiya, diskalkulasiya)

►”Uşaq psixoterapiyası və psixokorreksiyası” kursu 
►”Yeniyetmə psixologiyası” kursu 
►”Art terapiya” kursu

►”Klinik Psixologiya”
► “Peşəkar psixoterapevtlik” kursu
► “Drama terapiya – qrup” təcrübə
►”Oyun terapiyası – nəzəriyyə” 
►”Ekstremal şəraitdə psixologiya”kursu

You may also like