Parapsikoloji ve Duru Görü Eğitimleri

by Mister Admin

 • Uluslararası Eğitim ve Bilimsel Gelişim Akademisi

 • Parapsikoloji ve Duru Görü Eğitimleri

Duru görü, fizik biliminin gelişmesiyle daha çok bilimsellik tanımlarına kavuşmaktadır. Özellikle Kuantum, Rezonans, Morfik Alan, Atomaltı parçacıklar, Paralel Evrenler ve beyin üzerindeki araştırma ve çalışmaların artması, Duru görüyü daha anlaşılabilir yapmıştır. Beş duyuyu kullanmadan madde, mekân, olay, düşünce ve kişilerin paranormal olarak görülmesi; kuantum yasalarıyla açıklanabilir.

Bilinen ve görünen her şey, evrenden bize yansıyan enerji dalgalarının belli aralığının algılanmasıdır. Bazı dalga boylarını ise duyu dışı algılama yoluyla hissederiz. Düşünce de bir enerjidir ve enerji konusundaki tüm kurallar düşünce için de geçerlidir.

Sıradışı görmeleri bilimsel olarak açıklayabilen yeni bilgi; Biyofotonlar’dır. Onlara niyetin taşıyıcıları diyebiliriz.  Durugörü için, gözünüz, kulağınız olma yetkisi taşırlar.

Astral Biofotonlar

 

Biyofoton nedir?

Biyofotonlar, DNA’nın ışıması ile oluşan parçacıklardır ve beyin dalgalarıyla yönlenerek hareket edebilirler. Yani bedensel kodlarınızın ışımasını zihninizden çıkan titreşimlerle birleştirirsiniz. Bu sırada siz taşıyıcılık görevi yapar ve evrende serbest halde bulunan bir enerjiyi hedeflediğiniz yere gönderirsiniz. Yaptığınız şey, niyetinizle birleşen bir ışımaya astral seyahat yaptırmaktan başka bir şey değildir.

Biyofotonlara böylesi yolculuklar yaptırabilen niyet, kendi duyularını bedeninden ayrı başka durum-mekânlarda da duyumsayabilir. Astral deneyim, duyuların beden hapishanesinden çıkabilmesinden başka bir şey değildir ve niyetinin gücünü arttırabilen herkes tarafından deneyimlenebilir.

Hele durugörü dediğimiz şey, astralin ta kendisidir. Örneğin, bir duvarın arkasında ne olduğunu görmeyi hedefliyorsanız, yapmanız gereken şey, duyularınızı duvarların ötesine yönlendirmektir. Bedeniniz duvarın arkasında dururken, siz astral olarak duvarın ötesine geçerseniz görebilirsiniz ancak. Size bunu yaptırabilecek olan güç, bilincinizin tüm biyofotonlarınızın titreşimine hâkim olabilme gücüdür.

Biofotonlar Bilgi Alışverişi Yapar

Biyofotonlar, insan DNA’sında bulunan lazer ışığı benzeri bir yapıdadır. DNA sarmalı, birkaç milyar hertz frekansında sürekli titreşim halindedir ve bu frekans düzeyi cep telefonlarının yaydığı frekans düzeyiyle aynı seviyededir. Sarmal şeklinde olan DNA zinciri, her saniyede birkaç milyar defa uzayıp kısarak sürekli titreşim yaratır. Titreşimin her aşamasında dışarı salınan her parçacığa 1 biyofoton adı verilir.1 biyofoton, DNA zincirinde o anda gerçekleşen tüm bilgileri hafızasına alır. Tek bir biyofoton, 4 megabyte’dan daha fazla miktarda bilgiyi taşıma kapasitesine sahiptir. Biyofotonlar bu salınım sırasında, sürekli bilgi alışverişi yapar ve bu alışveriş, vücuttaki her enzimin ve hücrenin işleyişini kontrol eder.

Eğitimlerimizi tamamlamış herkes pozitiv enerji ile bir çok hastalığının tedavisini hızlandıracak metodları öğrenecekdir.Bu metodlar ile hasta pozitiv enerji ile fiziksel ve ruhsal hastalıklarının tedavisinin nasıl hızlanmasını ve gerçekleşeceğini eğitim derrslerimizde veriyoruz.

Durugörü Çeşitleri

Beş duyunun dışında kalan “görme”ler, duru görü, duru işiti, telepati, alloskopi (beden içi ve aura görme), teleoptik (uzağı görme) gibi algılamalar sıra dışı algılamalardır. Bu algılamaların kişilerde oranları farklıdır. Görünmeyen enerjisel görülerin açıklanabilmesi için bilgiye çevrilmesi, yani translate edilmesi gerekir. Bu yetenekler, yöntemler kullanılarak açıklanabilir, geliştirilebilir, disiplinli bir çalışmayla ustalığa dönüştürülebilir.

Rüya yetenekleri geliştirilerek, değişik  uygulama denemeleri yapılarak durugörü yeteneği gelişip arttırılabilir.

Durugörü

Durugörü Evreleri

* Gizligörü (Gözler kapalı görebilme)
* Alloskopi (Bedenin içini ve aurayı görme)
* Teleoptik  (Uzaktaki kişi ve nesneleri görme)
* Zamansal durugörü (Geçmişi ve geleceği görme)
* Telepatik durugörü ( Düşünceleri okuma)

– Kuantum ve fizik yasalarının Durugörüdeki yeri
– Ayna nöronlar ve durugörü ilişkisi
– Durugörü ve içsel sessizlik
– Durugörü ve rüya ilişkisi
– Durugörüde nefes farkındalığı
– Durugörüde suyun rolü
– Durugörünün zaman ile ilişkisi
– Durugörüde konsantrasyon

Aura ve biyoenerji, aura görme Bilgileri

 

 

 1. İnsan enerjisi alanı

alanın enerji alanlarının ayrılmaz bir parçasıdır. Canlı varlıkların enerji alanları (biyo alanlar veya psi alanları) oldukça karmaşık bir bileşime sahiptir. Modern bilimle bilinen alanların kütlesini içerir. Bunlar manyetik, elektrik ve muhtemelen burulma alanlarıdır. Enerji alanı, Dünya’nın enerji alanının ve tüm dış alanın ayrılmaz bir parçasıdır.

 1. İnsan biyo-alanının yapısı.

İnsanın aurası, sadece fiziksel bedeni örten enerji değildir. Özel enerji katmanlarına ayrılır, böylece her katman kendi işlevinden sorumludur ve kendi rengine sahiptir.

Yogada, aura 7 ana katmana ayrılır, ancak sadece fiziksel bedende değil, tüm varlığınızın evrimi için varoluşun işlevlerinden daha yüksek ve sorumlu olan diğerleri vardır.

Aura’nın açıklaması şu sayfada olacak:

Gözlemlerine göre, aura’nın tuhaf katmanları, ışığın durgun dalgaları gibi net bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda, aralarında bulunan tabakalar şekilsizdir, renkli bir maddeden (ektoplazma denir), bir sıvının bir yanından oluşmakta ve sürekli hareket halindedir. Bu sıvı, ışığın duran dalgalarının çerçevesi boyunca akar. Bu çerçeve bir kılavuz görevi görür. Ayakta duran çerçeve de donmuş bir şey değil: sürekli olarak farklı bir ritmde yanıp sönen bir dizi parlak noktadan oluşuyormuş gibi titrer. Küçük yükler, kararlı katmanların çizgileri boyunca hareket eder.

Yani, birinci, üçüncü, beşinci ve yedinci tabakalar belirli bir yapıya sahiptir ve ikinci, dördüncü ve altıncı katmanlar, bir sıvı gibi bir maddeden oluşur ve görünüşe göre, herhangi bir özel yapıya sahip değildir. Katmanlar bile sadece şekil değiştirirler çünkü akışkanları garip katmanların kafeslerinden akarlar. Her sonraki katman, fiziksel bedeni de içeren aşağıdaki katmanlar ile yakından iç içe geçer. Bilim insanının bakış açısına göre, her katman, daha düşük titreşimlerin boşluğuna nüfuz ederek, sınırlarının ötesine geçen daha yüksek titreşimlerin seviyesi olarak düşünülebilir. Her bir sonraki seviyenin algılanması için gözlemcinin bilincini yeni bir frekans seviyesine taşıması gerekir. Böylece, aynı alan, her biri bir öncekinin biraz ötesinde, yedi seviyenin tümü tarafından işgal edilir. Bu, günlük yaşamımızda neredeyse hiç oluşmayan bir olgudur. Birçoğu, auranın, tabakadan tabakaya çıkartılabilen soğan kabuğuna benzeyen bir kabuk olduğuna inanır. Ancak, bu tamamen doğru değil.

Yapılandırılmış tabakalar, fiziksel bedende (iç organlar, kan damarları … dahil) bulunan tüm formları ve ayrıca fiziksel bedende olmayan diğer formları içerir. Omurilikte, aurik alanın enerjisinin dikey bir şekilde atması meydana gelir, bu atımlı akış, omurga kanalının koksiksinin altında ve başın üstünde (merkezi kanal) sınırlarının ötesine uzanır. Buna ek olarak, alanda çakralar olarak adlandırılan konik hunilere benzeyen yapılar vardır.

Aurik alanın yedi katmanı

Her katman diğerlerinden farklıdır ve özel işlevler gerçekleştirir. Aura’nın her tabakası bir çakra (enerji girdabı) ile ilişkilidir.

 1. İlk katman ve birinci çakra, fiziksel işlevler ve ağrı ve haz duyuşun fiziksel duyumları ile ilişkilidir. İlk katman, vücudun istemsiz ve özerk işlevleri ile ilişkilidir.
 2. İkinci katman ve ikinci çakra genel olarak insan varoluşunun duygusal yönleriyle ilişkilidir. Bu katman ve çakra, duygusal yaşamımızın gerçekleştiği ortamdır.
 3. Üçüncü seviye veya katman, zihniyet, doğrusal düşünme ile ilişkilidir. Her durumda, üçüncü çakra doğrusal düşünme ile bağlantılıdır.
 4. Kalp çakrasıyla ilişkili dördüncü seviye, sadece sevdiklerimizi değil, tüm insanlığı bir bütün olarak sevme yeteneğimizden sorumludur. Dördüncü çakra, sevginin enerjisinin dönüştürülmesinden sorumludur.
 5. Beşinci seviye, en yüksek iradenin seviyesidir. O Tanrı ile daha çok bağlantılı, bir erkek değil. Beşinci çakra, kelimenin gücünü gerçekleştirir, söylenenleri somutlaştırır, örn. kelimeleri amellere dönüştürür. Onun aracılığıyla eylemlerimizin sorumluluğunu dinler ve kabul ederiz.
 6. Altıncı seviye ve altıncı çakra, göksel aşkıyla ilişkilidir. Bu sevgi, sıradan insan sevgisinin ötesine geçer ve tüm yaşamı ve daha fazlasını içerir. Altıncı seviye ve altıncı çakra sayesinde, tüm yaşam tezahürleri İlahi’nin izini taşır. Yedinci seviye ve yedinci çakra, ruhsal ve fiziksel varlıklarımızın daha yüksek zihin, biliş ve bütünleşmesiyle bağlantılıdır.

 

 

 

Her aura tabakasının detaylı özellikleri:

Eterik gövde (ilk tabaka)

Eterik cisim (isim “eter” kelimesinden gelir, devleti, enerji ile madde arasındaki ortalamayı gösterir) enerjinin aktığı en ince çizgilere dayanır. Gövde, boş bir televizyon ekranının parıltısıyla karşılaştırılabilecek “ışıldayan ışık ışınları” gibidir.

yara. Eterik beden, fiziksel bedenle aynı şekilde düzenlenir: hatta, anatomik yapılara ve yeryüzündeki fiziksel bedenimizin tüm organlarına sahiptir, eterik beden, kuvvetlerin etki çizgilerinin iyi tanımlanmış bir yapısı veya fiziksel bedenin malzeme alt tabakalarının bağlandığı enerji matrisidir. Vücudun fiziksel dokuları, hayati enerji alanı tarafından desteklendikleri ölçüde vardır. Sonuç olarak, biyo-alan birincildir ve fiziksel bedenin bütünüyle kaba maddesini değil, örneğin, yeşil yaprak matrisi bir bitkinin yaprağın kendisinden daha erken ortaya çıkar. Büyüyen yaprak halihazırda mevcut olan deseni veya şekli doldururmuş gibi, eterik gövdenin ağ benzeri yapısı sürekli hareket halindedir. Basamaktan bakıldığında, ışığın açık mavi renklerini fiziksel bedene nüfuz eden eterik beden çizgileri boyunca hareket ettirmek mümkündür. Eterik cisim fiziksel olarak 5 mm ila 5 cm’lik bir mesafeyi çevreler ve dakikada 15-20 frekansta titreşir .. Eterik cismin rengi açık maviden griye değişir. Parlak mavi renk, eterik gövdenin daha ince yapısı ile griden daha fazla ilişkilidir. Bu, hassas bir vücuda sahip daha hassas bir insanın, mavi bir rengin ilk bir aura katmanına sahip olması ve daha katı bir kişinin, atletik yapıdaki bir kişinin gri olması anlamına gelir. İlk katmanın tüm çakraları eterik bedenle aynı renge sahiptir. Ayrıca açık maviden griye kadar renkte de değişebilirler. Çakralar, eterik gövdenin yapıldığı ışık kıvrımlarına benziyor. Fiziksel beden düzeyinde, gözlemci insan vücudunun tüm organlarını (mavimsi bir renk tonu olmasına rağmen) algılar. Tıpkı yeşil yaprak durumunda olduğu gibi, bir kişinin eterik bedeni, fiziksel bedenin dokularının hücrelerinin büyümesini belirleyen bir matristir (yani hücreler, hücrelerden önce görünen eterik gövdenin çizgileri boyunca büyür). Organizmanın geri kalanı, gözlemcinin görüşünü, pırıltılı, mavimsi renkteki parlak çizgilerden oluşan bir figürle temsil edecekti. Beyaz, siyah veya koyu mavi bir duvara karşı alacakaranlık ışığında insan omzunu gözlemleyerek, eterik cismin titreşimini görebiliriz.

Psiko-enerji tanılama (teşhis) Kursu

(Psiko-enerji tanılama, tıbbi ve psikolojik teşhislerin yerini almaz, psiko-enerji tanılama doktorun ve psikologun teşhis yeteneklerini tamamlar)

Eğitim özellikle doktorlar ve psikologlar için önerilir.

 • Psiko-enerji teşhisini yapan bir doktor veya psikolog, mesleki teşhis yeteneklerini önemli ölçüde artırabilir.
 • Sıradan adam, psiko-enerji teşhis tekniklerini benimseyerek enerji durumunu doğru bir şekilde anlamayı öğrenebilir. İnsan enerjisi, sağlığın, yeteneksin, gayretin ve özel başarının en önemli göstergelerinden biridir.

Teorik ve pratik derslerı tecrübeli profesyonel öğretmen, psikolog, parapsikolog, astrolog, fitoterapi, bioteşhisci, bioterapi Zahid Budaqlı yönetmektedir.
Eğitim süresi 3 ay. Eğitim hızlandırılmış bir biçimde yapılabilir.
Eğitim AzerbaycanRus ve Türk dillerinde yapılır.

Kursları tamamlayan öğrencilere  Uluslararası Eğitim ve Bilimsel Gelişim Akademisinin  Diploması verilir.

Kurslarla İlgili detaylı bilgi almak isterseniz.

Uluslararası Eğitim ve Bilimsel Gelişim Akademisi

Baküda telefon: WhatsApp:   +994506838074
(+994 50) 683-80-74
(+994 12) 561-66-25

office@iesd-academy.com

webnetturkey@gmail.com

 

You may also like