Yoga Kursları

by Mister Admin
 • Uluslararası Eğitim ve Bilimsel Gelişim Akademisi

 • (Yoga Kursları)

 • (Türkiyede ilk defa Online Akademik Sertifika ve Diplomalı Eğitimler)

 

YOGA NEDİR?

 Yoganın tarihi, yoga türleri. Yoga yapmanın faydaları nelerdir. Yoga nasıl yapılır. Yoganın sağlık açısından faydaları.

 

 

Yoga 3000 yıldan daha eski bir geçmişe sahiptir, Hindistan’da doğmuştur. Yoga kelimesi Sanskritçe dilinden gelmektedir. Sanskritçe Hint – Avrupa dil ailesinin Hint – İran koluna bağlı bir dildir. Yoga kelimesi zihni, bedeni ve ruhu birleştirmek anlamındadır.

Yoga yapan erkeğe yogi, kadına ise yogini denir.

Yoga pratik bir yardım veya din değildir. Yoga beden, zihin ve ruh için bir gelişme sistemine dayalı eski bir sanattır. Yogacılar yoga yapmanın kişiyi barış ve esenlik duygusu ile çevreyle bütünleşme haline getireceğini söyler.

Yogada beden, nefes ve zihin her insanın çok boyutlu yönlerinin birleşimi olarak görülür. Çeşitli yoga sistem ve teknikleri, o birliğin deneyimini geliştirir ve varlığın daha fazla bütünleşmesine, içsel sükûnetin ve aklın netliğine yol açar. Sağlık ve mutluluğu geliştirmek için tasarlanmış bir sistemdir. Kendinin daha fazla farkında olma ve daha yüksek bilinç hissi demektir.

Yoganın vücudu güçlü ve esnek hale getirdiği, aynı zamanda solunum, sindirim, dolaşım ve hormonal sistemlerin işleyişini geliştirdiği söylenir. Yogacılara göre yoga, duygusal istikrar ve zihin açıklığı getirir.

Yoga katılımcıları, yoga yapmanın kaygı, stres seviyesini düşürdüğünü, zihinsel netliği geliştirdiğini, dayanıklılık ve güç verdiğini söylemektedir.

Günümüzde yoga yapan çoğu kişi, vücudunu arındırmak ve uzun süre meditasyon yapmak için gerekli olan fiziksel gücü ve dayanıklılığı sağlamak için tasarlanmış fiziksel duruşların bir programı olan asana ile ilgilenmektedir.

Yoga yaşam tarzının fiziksel kısmı hatha yoga olarak adlandırılır. Hatha yoga, asanalara ve pozlara odaklanır.

Hatha Yoga Nedir?

Hatha sözcüğü kasıtlı ya da güçlü anlamına gelmektedir. Hatha yoga cildi, kasları ve kemikleri hizalamak için tasarlanmış bir dizi fiziksel egzersizler (asanalar veya duruşlar olarak bilinir) ve asan dizileri anlamına gelir. Duruşlar aynı zamanda vücudun birçok kanalını özellikle omurgayı açmak için tasarlanmıştır. Böylece enerji özgürce akabilir.

Hatha kelimesi iki kelimenin birleşiminden oluşmuştur. “Ha” kelimesi güneş, “Tha” kelimesi ay anlamına gelmektedir. Güneş erkeksi yönleri, Ay ise kadınsı yönleri simgeler. Güneş aktif ve sıcak, Ay alıcı ve serin kısmı temsil eder.

Yogacılar için hatha yoga kendini dönüştürmek yolunda güçlü bir araçtır

Yoga, uzun süreli eğitim gerektiren bir yoldur. Ancak bir yol göstericinin (Yogi’nin) rehberliğinde öğrenilir. M.Ö. 3. yüzyılda yaşamış olan Patanjali, Yoga Sutra’larında, Yoga’nın 8 basamaktan oluştuğunu söyler. Bunlar:

     1.Yama – Ahlaksal kurallara uymayı öğretir. Şiddeti, hırsızlığı, açgözlülüğü, kişinin kendi nefsine hakim olamayışını yasaklar

 1. Niyama – Öz disiplini öğretir. Saflığı, sadeliği ve çalışmayı hedefler.
 2. Asana –Belirli pozisyonlardaki vücut egzersizleridir.
 3. Pranayama –Belirli ritmlerde nefes alıp vermeyi öğretir.
 4. Pratyahara – Duyguları kontrol etmeyi sağlar.
 5. Dharana – Belli bir fikir üzerinde konsantre olmayı öğretir.
 6. Dhayana –  Düşünce.

     8.Samadhi – Meditasyonun ulaşacağı son hedef olup; beden ve duyular dinlenirken, aklın ve ruhun uyanık kalması. Üstün bilince erişme halidir.

Ayrıca Yoganın farklı bakış açılarıyla yapılmış birden fazla tanımı vardır:

 • Yoga hiç bir dinsel unsuru konu edinmeyen nefsi eğitme sistemidir.
 • Yoga mistik bir yoldur.
 • Yoga, çeşitli şuur hallerinin deneyimlendiği spiritüel bir eğitimdir.

Yoga benim için: Nefesle hareketin uyumuyla oluşan ,içten dışa kimi zaman dıştan içe spiritüel bir yolculuktur,bir araştırmadır. Bu yolculuk hedef merkezli olmak yerine yolda olma halidir.Bu yolda/araştırmada zihin sakinleşir,beden gevşer, aynı zamanda yüklerden kurtulup daha sağlıklı bir hal alırken , farkındalık yükselir ve ruh özümsenir. Yan etki olarak bu süreçte ; esneklik kazanma,güçlenme, beden ve zihin terbiyesi,kötü alışkanlıkların ve bağımlılıkların terkedilmesi hususu da önem kazanır.

 

Ashtanga Vinyasa Yoga , 20. yüzyılda, genellikle klasik Hint yogalarının günümüzün modern bir formu olarak tanıtılan, K. Pattabhi Jois tarafından kodlanmış ve popüler hale getirilmiş bir yoga tarzıdır .Ashtanga , Patanjali’nin Yoga Sutras’ında belirtilen, yoga veya asana ait dallar anlamına gelir ; asana veya fiziksel yoga duruşu sadece bir daldır, nefes veya pranayama başkadır. Hem Pattabhi Jois hem de torunu Sharath Jois, sekiz uzuvda – Ashtanga Yoga’nın uygulanmasını teşvik eder. İlk iki uzuv – Yamas ve Niyamas – 3. ve 4. uzuvlarla (asana ve pranayama) birlikte uygulanacaklarına özel önem verilir.

Asthanga Yoganın Temel Unsurları:

Vinyasa(Akış): Nefesle hareketin senkronizasyonu anlamına gelir.Bu birliktelik pratik esnasında kan dolaşımını hızlandırarak pozların içerisinde derinleşebilmek için gerekli olan içsel ısının oluşmasını sağlar.Bu ısı vinyasa metoduyla pratik boyunca korunarak sadece yüzeysel kaslar çalıştırılmakla kalınmaz daha derinlerdeki kaslara ve iç organlara ulaşılarak onları esnetme ve haraket ettirme imkanı bulunur.Çalışma esnasinda ısının artmasiyla birlikte vucudumuzda bulunan zehirli maddeler dışarı atılır ve pratik düzenli bir hal aldığında beden kendisi için zararlı olan şeylere karşı hassasiyet kazanır. Asthanga Yoga da nefes alış veriş yerleri belirlidir. Her hareket için bir nefes sayılır.Örneğin Surya Namaskar A da 9 tane Vinyasa vardır.

Ashtanaga Vinyasa Yoganın 3 temel öğesini pozlar, nefes ve odak(bakış) noktası teşkil eder. Pozlar bedeni esnetir, güçlendirir ve toksinlerden arındırır. Asanalar sırasında uygulanan nefes sinir sistemini, dristhi (bakış ,odak noktası) ise zihni arındırır. Nefes ve hareketin senkronizasyonu ile birlikte, Mula (anal kilit) ve Uddiyana Banda (alt karın kilidi) uygulanır. Bu kilitler yaşam enerjisini bedende tutar. Güçlü bir içsel ısı oluştururlar.

NEFES: Pratik boyunca burundan eşit uzunlukta(nefes alış veriş uzunluğu) sesli (ujayi) nefes uygulanır. Bu şekilde fiziksel toksinler atılır, sinir sistemi arınır ve güçlenir. İçsel ateşin güçlenmesi sindirim sistemi ile bedeni güçlü ve sağlıklı kılar ve yaşamı uzatır. Eşit olmayan sığ, hızlı nefes ise kalp atışını düzensiz yapar. Fiziksel bedenin ve sinir sisteminin işlevini bozar. Pozlarda genelde 5 nefes durulur. Pozlar arasında geçişlerde her harekete bir nefes alış ya da veriş eşlik eder. Pratik boyunca nefes özgürce akmalı, uzun, eşit uzunlukta ve sürekli olmalıdır.

DRİSTHİ:  Pozların içinde bakışlarımızın odaklandığı noktalardır.

(9 dristhi noktası vardır. Burun, kaşların arası, başparmak, karın, el, ayak, sağ, sol, yukarı)

BANDHALAR:  Mula (kök) ve uddiyana (karın) bandha (kilit). Bunlar pratik boyunca uygulandığında güç, denge ve hafiflik sağlayarak pozlarda rahatça hareket etmemizi sağlar.

Nefes, Bandha ve Drishti pratik boyunca doğru uygulandığında zihnin konsantrasyonunu ve sakinleşmesini sağlar. Bu yüzden Pattabhi Jois, uygulamanın fiziksel bir çalışma değil, zihinsel bir tedavi ve arınma yöntemi olduğunu söylemiştir.

Ashtanga Yoga, birinci seri (fiziksel bedenin arınması için) ikinci seri (sinir sisteminin temizlenmesi için) ve ileri seviye A, B, C, D olarak 6 seridir. Daha ayrıntılı bilgi için www.kpjayi.org adresindeki web sitesini incelemenizi öneririz.

Geleneksel olarak haftada 6 gün pratik yapılır. Cumartesi, dolunay ve yeni ay günlerinde pratik yapılmaz. Fayda görebilmek adına haftada en az 3 ya da 4 gün pratik yapılmasını öneriyoruz.

VİNYASA: Nefes ile hareketin senkronizasyonudur. K.Pattabhi Jois’un metoduna göre bu pozlar belli bir sıra dâhilinde öğretilir. Öğrencinin bir sonraki poza geçebilmesi için, bir önceki pozu yapıyor olması gereklidir. Vinyasanın amacı içsel ısı oluşturmaktır. Asanalar sırasında nefes ve hareketin senkronizasyonu kanın ısısını artırır ve terleme oluşur. Bu ısı kanı temizler ve inceltir. Kan vücutta özgürce dolaşmaya başlar. Eklemlere ve en ücra köşelere kadar ulaşan kan eklemlerdeki ağrıları alır, iç organları toksinlerden arındırır. Tüm bunlar pratik sırasında oluşan terleme sayesinde oluşur. Terleme vinyasa sisteminin en önemli unsurudur. Vinyasa bedeni toksinlerden arındırır ve güçlendirir. Fiziksel beden arındığında ve sağlıklı olduğunda,  sırasıyla sinir sistemi arınır ve daha sonra duyu organlarının kontrolü mümkün olur. Duyu organlarımızı kontrol altına alabildiğimizde zihnimizi otomatik olarak kontrol alabiliriz. Vinyasa çalışması bunun için temel teşkil eder.

Yoga Türleri Nelerdir?

Yoga türlerinde Vinyasa, Hatha, Ashtanga, Yin, Restoratif, Kundalini, Hamile Yogası ve Çocuk Yogası stiller mevcuttur.

 

Vinyasa Yoga, yoga pozlarını belli bir sıra ile yerleştirmek anlamına gelir. Nefes ve hareketin beraber akışının uygulandığı bir seanstır. Pozlar birbirine belli bir temaya uygun şekilde bağlanır.

 

Hatha Yoga, bilinen en temel yoga stilidir. Seans esnasında uygulanan pozlar detaylı hiza bilgileri ile derinlemesine incelenir.

 

Ashtanga Yoga, yoga’nın sekiz kolunun temsil edildiği yoga stilidir.  Belirli bir seri takip edilerek, nefes ve hareket senkronize bir şekilde uygulanır. Bu sekiz kol ashtanga geleneğinde ikiye ayrılır. İlk dördü (yama, niyama, asana, pranayama) dış kollar (external limbs), son dört iç kollar (pratyahara, dharana, dhyana ve samadhi) (internal limbs) olarak tanımlanır.

 

Yin Yoga, pozların uygulama boyunca yerde pasif olarak yapıldığı yoga stilidir. Amacı bağdokulardaki esnekliği arttırmaktır. Diğer yoga stillerinden farklı olarak pozlar içerisinde daha uzun sure ve haretsiz kalarak uygulanır.

 

Restoratif Yoga, derin dinlenme ve yenilenme amacı ile uygulanır. Pozlar içerisinde beden malzemeler (blok, battaniye, kayış, yastık ve göz yastığı gibi) ile desteklenerek pasif olarak yapılır.

 

Kundalini Yoga, farkındalık yogası olarak tanımlanmaktadır. Yoğun nefes çalışmasının pozlar ile beraber uygulandığı yoga stilidir.

 

Hamile Yogası, bebek ile bağ kurulmasına ve rahat bir hamilelik dönemi ve doğum için hazırlık sağlar. Bedensel esneklik ve kuvvet sağlayarak ileriki dönemdeki sırt, bel ağrılarının önüne geçmenize yardımcı olur. Rahat bir doğum için pelvis ve kalça bölgesine esneklik sağlar. Doğru nefes uygulamaları ile hamileliğin ileri zamanlarında rahat oksijen alımını kolaylaştırır ve doğum esnasında doğru nefes kontrolüne destek olur.

 

Çocuk Yogası, duyu organlarının gelişmesini sağlarken, beden koordinasyonunu geliştirmelerine yardımcı olur. Fiziksel olarak güçlenmelerini ve esneklik kazanmalarını sağlarken konsantrasyonlarını geliştirir.


Kurslarla İlgili detaylı bilgi almak isterseniz.

Uluslararası Eğitim ve Bilimsel Gelişim Akademisi

Baküda telefon: WhatsApp:   +994506838074
(+994 50) 683-80-74
(+994 12) 561-66-25

office@iesd-academy.com

webnetturkey@gmail.com

 

You may also like