(Psikoloji Kursu)-Akademik Sertifikalı Psikoloji Eğitimleri ve Seminerler

by Mister Admin
  • (Psikoloji Kursu) Uluslararası Eğitim ve Bilimsel Gelişim Akademisi

Psikoloji, bireylerin zihin ve davranışlarının sistematik olarak inceleyen bilimdir. Organizmaların hem doğrudan gözlenen davranışları, hem de düşünme, zihinde canlandırma, hatırlama ve hayal etme gibi doğrudan gözlenemeyen karmaşık zihinsel süreçleri psikolojinin inceleme alanına girer. Bir yandan algı, dikkat, duygu, motivasyon, zeka, kişilik gibi içsel süreçler; bir yandan kişiler arası ilişki süreçleri (örneğin aşk, evlilikte uyum ve çatışma, anne ve çocuk arasında bağlanma.. gibi), grup-içi (örneğin gruba uyma ve itaat etme) ve gruplar arası ilişki süreçleri (örneğin gruplar arası önyargı ve ayrımcılık, kolektif eylem… vb.) psikoloji biliminin çalıştığı konulardır. Psikoloji bilimi dâhilinde hem insanların, hem hayvanların davranışları çalışılabilir. Tüm bu özellikleriyle psikoloji, hem fen ve tıp bilimleri ile hem de sosyal bilimlerle yakından ilişkilidir.
Psikolojinin hedefi, zihinsel süreçleri ve davranışları tanımlamak, neden ve nasıl oluştuklarını açıklamak, ileride nasıl bir değişim-gelişim göstereceklerini öngörmek ve bu süreçleri kontrol etmektir. Bu hedefler doğrultusunda görgül yöntemlerle –örneğin deneysel ya da korelasyonel yöntemler- araştırmalar yürütülür. Psikoloji biliminin ürettiği bilgiler, insan etkinliklerinin değerlendirilmesi ve düzenlenmesi ile ilgili pek çok alanda kullanılır. Örneğin zihinsel hastalıkların teşhis ve tedavisinde; kişilerin okul, aile veya işyerindeki uyum problemlerinin giderilmesinde; sağlık, trafik veya çevre sorunlarıyla ilgili olumsuz tutum ve davranışların terk edilip olumlu tutum ve davranışların kazandırılmasında psikolojiden faydalanılır.
İnsan davranışlarını neyin etkilediğini merak ediyorsanız ve insanlar ve ilişkiler hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olmak istiyorsanız, ilginizi ödüllendirici bir kariyere dönüştürmek için Psikoloji bilimini öğrenmek şimdi iyi bir şans. İnsan davranışlarını anlama, açıklama ve tahmin etme becerileri, reklamcılık, pazarlama, halkla ilişkiler, polis çalışması, toplum çalışması, insan kaynakları yönetimi,eğitim ve ilgili roller gibi çeşitli kariyerlerde önemli rol oynuyor.

Psikologlar Kimdir ?
Psikologlar, insan davranışlarını, insanların nasıl düşündüklerini, nasıl öğrendiklerini ve duygusal ve sosyal olarak nasıl geliştiklerini incelerler. Geniş gruplar, belirli popülasyonlar ve bireyler üzerinde araştırma yapmak için çok çeşitli yöntemler kullanırlar. Bir psikolog laboratuvar deneylerini kontrol edebilir, müşterileri yerinde değerlendirebilir veya engelli öğrenme için okul testlerini değerlendirebilir.
Psikologlar ayrıca travma, ruhsal bozukluklar veya madde bağımlılığı sorunları yaşayan kişilere de yardımcı olur. Kök nedenlerini anlamak ve tedavi sunmak için bireysel müşterilerle çalışabilirler. Çoğu araştırma psikoloğu, üniversitelerde veya devlet kurumlarında çalışır. Kariyer hedeflerine bağlı olarak, profesyoneller hayal güçlerini ateşleyen ve işlerini yerine getirme vaat eden bir uzmanlık alanına girmeyi tercih edebilirler.
Bizim Eğitimlerimiz
Psikoloji Kursu
PSİKOLOJİ kursun ders isimleri:
Genel Psikoloji;
Meslek Psikolojisı;
Aile Psikolojisı;
Çocuk Psikolojisı;
Biznes Psikolojisı;
Paranın ve varlıkın Psikolojisı;
Psikoanaliz;
Psikoloji diagnostik (teşhis etme);
Psikoterapi ve psikolojik danışmalar tecrübesi (psikolog-öğrenciler için);
Psikoloji yardım, kendi kendine psikoloji yardım gösterme temelleri Eğitimi.
Yeni öğretim programı
________________________________________
Bu program Uluslararası Eğitim ve Bilimsel Gelişim Akademisi  yıllarca Toplanmış pratik ve teorik bilgilerin oluşturulması ve araştırılması sonucu ortaya çıkmıştır. Program ilk defa uluslararası programlar düzeyinde kompleks sistem şeklinde düzenlenmiştir. Bu da özel olarak bu alanda çalışan, uluslararası seminerlerde bilgi kazanmış uzmanların dikkatini çeker.
Uzun yıllar sürecinde dünyanın farklı ülkelerinden bu programın teorisini almak için bize başvuruda bulunurlar. Bizim eğitim merkezimiz olan Uluslararası Eğitim ve Bilimsel Gelişim Akademisi Psikoloji ve Parapsikoloji Şubesi Tecrübeli öğretmen kadrosuyla eğitim veriyor.  Uluslararası Eğitim ve Bilimsel Gelişim Akademisi sadece eğitimlerle de yetinmez, ayrıca bilimsel araştırmalar, bilimsel keşifler ve yeni uluslararası projelerle uluslararası düzeyde çalışmalar yapmış ve hala yapmaktadır.
Uluslararası Eğitim ve Bilimsel Gelişim Akademisi öğretim programı ile tanışıp eğitim almak olur:

Bölümde psikoloji, parapsikoloji, bioenerji, astroloji bölgenin uzmanı için gerekli tam bilgi ve beceriler sağlanıyor.
Bu dersi tamamlayan Uluslararası Diploma ve Sertifika almaya hak kazanır.

Zahid Budaqli , parapsikoloji, psikoloji, biyoenerji, metafizik vb. Alanlarda eğitim verdi.

Amacımız tüm öğrencilerimize en iyi eğitimi vermek ve başarılarına şahit olmaktır.

Eğitim, güzelliğin ve mükemmelliğin beden ve ruhta tam anlamıyla gelişmesi demektir. – Platon.

Eğitimlere öğrenciler online derslerle katılabilirler.

Öğretmenle telefonla da iletişime geçebilirsiniz

Öğretmen size çalışma koşulları hakkında ayrıntılı bilgi verecek ve tüm sorularınızı cevaplayacaktır.

Kurslar hakkında detaylı bilgi almak isterseniz.

_______________________________________

Baküda telefon:WhatsApp:   (+994 50)-591-86-88   /(+994 50)-683-80-74

Whatsapp:(+994 55)-955-38-59
(+994 50) 683-80-74
(+994 12) 561-66-25

webnetturkey@gmail.com

Facebook address:  https://www.facebook.com/zahid.aliyev.520

Zahid Budaqli Aliyev

You may also like